צורות רישום מקרקעין

על מה נעבור במאמר זה:

קיימות שתי שיטות עיקריות לצורות רישום המקרקעין: מרשם לשכת רישום המקרקעין (טאבו) ומרשם החברה המשכנת יחד עם רשות מקרקעי ישראל. אלו שתי הצורות השכיחות ביותר כיום, כשלכל אחד מסוגי הרישום ישנן פעולות שונות הנדרשות להעשות בכדי להבטיח כי הזכויות במקרקעין אכן ירשמו לטובת בעל הזכויות ולשם מניעת עסקאות נוגדות. השיטה המקובלת והשכיחה ביותר היא שיטת המרשם בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), במסגרתה מרשם המקרקעין מתעד את הזכויות עצמן ומספק הכרעה חותכת בדבר זהות בעלי הזכויות.

מרשם המקרקעין (טאבו)

הוא מערכת בה מתועדות זכויות או פעולות משפטיות, הנוגעות לזהות בעלי זכויות הקניין במקרקעין באזור מסוים. מקרקעין הם אחד מסוגי הרכוש החשובים ביותר, כאשר מרבית פעולות האדם (מגורים, עסקים, חקלאות וכן הלאה) מתבצעות על גבי מקרקעין כלשהם. נוסף על כך, מקרקעין נוטים להיות יקרים יחסית (פעמים רבות, רכישת מקרקעין היא העסקה הגדולה ביותר שאדם יבצע בחייו) וקיימת נטייה להחזיק בהם למשך פרקי זמן ארוכים יחסית. לפיכך, ישנה חשיבות מכרעת לרישום הזכויות בהם, באופן כזה שהרישום יהיה מהימן ויבטיח במידה הרבה ביותר את זכויותיהם הקנייניות של בעלי הזכויות במקרקעין. 

רישום בחברה המשכנת וברמ"י (רשות מקרקעי ישראל) 

חברה משכנת אחראית על הסדרת הרישום בטאבו לכשיתאפשר, בדרך כלל צורת רישום זו שכיחה במיזמי בנייה חדשים. עד הרישום בטאבו, משמש הקבלן באמצעות עורכי הדין מטעמו כאחראים על הסדרת רישום זכויות הרוכשים בספרי החברה. נוסף על כך, החברה אחראית כלפי הרוכש וכלפי הבנקים למשכנתאות לניהול רישום הזכויות על הנכס, לרבות הנפקת כתב התחייבות לרישום משכנתא, מתן אישורי זכויות ועוד. זמן טיפול החברה המשכנת ברישום הזכויות בטאבו משתנה ותלוי ויכול להמשך לתקופה שבין כמה חודשים לכמה שנים.

לפיכך, רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) או בחברה המשכנת הינם סוגי הרישום הנפוצים ביותר בעסקאות מקרקעין ויש להיעזר בעורך דין מיומן ובעל הידע המקצועי לביצוע פעולות אלו בגופים השונים.

עורך דין תומר פוקס
עורך דין תומר פוקס

עו"ד תומר פוקס מביא אתו לאולמי המשפט, ארגז כלים עשיר בידע וניסיון רב, במגוון תחומים תוך פיצוח אסטרטגיה מדויקת עבור לקוחותיו המאפשרת לו בעבודה משותפת לנצח במשפט ולייצג את הלקוחות שלו על הצד הטוב ביותר עם מקסימום תוצאות ושירות אישי לאורך כל הדרך.

דילוג לתוכן